Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam San Diego, California trực thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa kỳ là một tổ chức của những Cơ Đốc Nhân thực hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Jesus để làm rạng danh Đức Chúa Trời và dự phần trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa toàn cầu.

A movement of Great Commission Christians who are glorify God by building Christ’s Church Worldwide.

Mục đích của chúng tôi là biết Chúa Jesus, tôn cao Ngài là Cứu Chúa, Đấng Thánh Hóa, Đấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai cho mỗi cuộc đời của chúng ta.

Our Mission to know Jesus Christ, exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer and Coming King; and complete His Great Commission.

Cám ơn qúi vị và các bạn đã đến thăm trang nhà của chúng tôi để biết được những tin tức, sinh hoạt, và tìm hiểu niềm tin đang theo đuổi của chúng tôi. Nơi đây quí vị và các bạn có thể trao đổi, hợp tác với chúng tôi trong tinh thần mở mang Vương Quốc của Chúa.
Mọi ý kiến liên lạc, xin qúi vị có thể điện thoại, điện thư, vào website hoặc đến với chúng tôi tại:

3991 Centre St, San Diego, CA 92103
Điện thoại: (858) 717-5398
Website: www.tinlanhsd.org
Điện thư: sdvnalliance@yahoo.com


Lá thư đầu tuần :

Châm ngôn 17: 22

“Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay;
Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.”

Bạn thân mến,
Kiểm điểm những sinh hoạt trong tuần, chúng ta thường nghe những tin buồn nhiều hơn tin vui! Có một vài người thân yêu vừa rời khỏi gia đình; trên vài trăm người chết vì khủng bố tại Iraq; đồng bản Anh tiếp tục sụt giá thấp nhất trong 31 năm… Tin vui mừng trở thành quí báu và hiếm hoi? 

Trong tuần lễ vừa qua bạn có tin vui nào không? Riêng tôi có những tin vui lớn như sau:
-Hội đồng Giáo hạt Tin Lành Hoa kỳ lần thứ 41 số lượng người tham dự gấp đôi các năm trước đây, có nhiều Cộng đồng đức tin từ Canada, Úc Đại Lợi, từ Việt Nam cũng đến tham dự.

-Các buổi tỉnh nguyện  tại Hội trường số người tham dự đầy ghế hơn mọi năm từ trước. Từ 6:30 sáng mỗi ngày với tinh thần cầu nguyện thật linh động.

-Có hơn 30 Sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp Thần học, Mục vụ và các ngành của Thần Học viện.
-Có 9 vị  Truyền đạo đã được tấn phong Mục sư thực thụ để bước vào Giáo hạt Việt Nam Hoa kỳ.
-Có 2 gia đình được sai đi để làm Giáo sĩ cho Nhật bản và Campuchia.
-Với một Vị trưởng lão 80 tuổi đã tiếp tục trở thành người hướng dẫn Giáo hạt trong 4 năm tới. Khiến những người già vui thoả để tiếp tục hầu việc Chúa trọn đời mình không sợ hãi gì hết (Luc 1: 75)
Ô vui mừng làm sao, phước hạnh làm sao khi tinh thần nầy, tâm trạng nầy đến với mọi người đang lúc có đau buồn mất mát, khủng hoảng và bi quan…! Sự vui mừng nầy  chính là thang thuốc hay, là linh dược để giúp cho Cộng Đồng đức tin trở nên sống động cách thoả thích trên bước đường theo Chúa và phục vụ Chúa.

Sự vui mừng nầy đã được  Kinh thánh mô tả như sau:

-Thi thiên 19: 8, “Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng;
Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa”
-Thi thiên 30: 11, “Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc,
Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng;”
-Thi thiên 40: 8, “Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa,
Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.”
-Thi thiên 100: 2, “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng,
Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.”
-Thi thiên 126: 3, “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn;
Nhân đó chúng tôi vui mừng.”

Đây mới chính là sự vui mừng sâu đậm bền lâu và có ý nghĩa, khác với những loại vui mừng trong chốc lát, ngượng nghịu và lãng phí. Điều lạ lùng nầy chỉ đến từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng chúng ta đang tin cậy mà thôi!
Bạn đang muốn VUI ĐỜI hay VUI TRỜI?


Cầu nguyện hàng tuần :

1.  Cho Giáo Hạt:

Xin Chúa xức dầu cho GHT Mục sư Lê Vĩnh Thạch và Ban Chấp Hành Giáo Hạt được đầy ơn sức và khải tượng từ Chúa để hướng dẫn Giáo Hạt bước đi trong sự kính mến Chúa, xây dựng Hội Thánh Chúa, và rao giảng danh Ngài.

Cho sự họp tác của Giáo Hạt VN Hoa Kỳ và HTTLVN Miền Nam và Bắc mang đến sự mở mang vương quốc Chúa tại quê nhà cũng như tại Hoa Kỳ.

Thánh Kinh Thần Học Viện: Mục sư Nguyễn Anh Tài, Viện Trưởng; Mục sư Hồ Thế Nhân, Giám Học, Ban Giáo Sư, các sinh viên.  Xin Chúa tiếp trợ nhu cầu tài chánh, giáo sư, sinh viê tại Mỹ cũng như từ các nơi đến học.  Xin Chúa dùng cơ quan này để đào tạo người hầu việc Chúa.  Xin Chúa cảm động lòng con dân Chúa học trang bị cho mình để phục vụ Ngài.

2. Các giáo sĩ & công tác truyền giáo tại Phi Châu: Burkina Faso, Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinea, Mali, Senegal.

3.  Cầu nguyện dâng Hội Thánh đến Chúa để Ngài giúp chúng ta trưởng thành trong Ngài.  Xin Chúa hướng dẫn, phục hưng, và kêu gọi mỗi tín hữu dự phần vào việc xây dựng công việc nhà Chúa.

4. Cho các vị đặc trách và các tín hữu dự phần vào các mục vụ trong Hội Thánh: Ô. Diệp H. Quang (Tĩnh Nguyện Chúa Nhật), B. Ngô M. Thành (Dâng Hoa), C. Nguyễn C. Hiền (Ẩm Thực), A. Trần Hải Linh (Hướng Dẫn Hát Thờ Phượng), A. Phạm M. Tâm (Trang Trí).

5. Cho Đại Hội Thể Thao cuối tuần này và tuần tới: Sức cho Ban Tổ Chức, sự gìn giữ của Chúa cho con em HT San Diego và tất cả HT tham dự trong việc đi lại và tham dự các bộ môn, sự tương giao và gắng bó trong Chúa của các Ban Thanh Thiếu Niên tham dự.

6. Cho Chương Trình Thánh Kinh Hè 7 và 14/8: Các tín hữu chuẩn bị, dành thì giờ tham dự. MS Phạm Q. Trực được ơn và sức trong sự hướng dẫn lớp.

7. Các tôi tớ Chúa và tín hữu cần Chúa thêm sức & chữa lành: MS và Bà Nguyễn V. Ba, MS Nguyễn L Hải, MS Dương Đ. Nguyện, C. Ngọc Anh (con B. Kiều Minh), B. Phan T. Đạo, Ô. Lại V. Đừng (thân hữu), C. Đặng T.N. Hương (con ÔB Tài), Cháu John Trương, Ô. Đặng P. Kiều, B. Bùi K. Loan, B. Hoàng Long, ÔB. Dương V. Minh, B. Nguyễn Đ. Nam, B. Châu Tâm, A. Nguyễn Tánh (thân hữu), ÔB. Nguyễn V. Thanh, Cụ Phó Đ. Thanh, Cụ Bà Võ T. Thơm (Bà Bảy), C. Nguyễn Trung (Linh).