Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 Lá thư đầu tuần :

Sáng Thế Ký 17: 1
“Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.”

Bạn thân mến,

Mời bạn cùng tôi suy nghĩ đến những bản tánh vĩ đại của Đức Chúa Trời được Thánh Kinh mô tả mà trong trần gian nầy không thần thánh nào có. Tiếp theo, chúng ta suy gẫm về thuộc tánh (bản tánh) thứ hai của Đức Chúa Trời đó là Vô Sở Bất Năng, nghĩa đen là chẳng có việc gì Đức Chúa Trời không làm được. Tức là dạy rằng quyền năng của Đúc Chúa Trời đầy đủ, không chừng mực, việc gì Ngài cũng làm được chẳng cần ai giúp đỡ, cũng không ai có thể ngăn trở, hễ Ngài muốn làm gì thì làm dễ như trở tay, vì Ngài là Đấng Toàn quyền Toàn năng có một không hai vậy.

Với một tiếng phán, Ngài có thể dựng nên trời đất muôn vật, với một chút bụị đất trong tay, Ngài có thể tạo nên con người giống như hình Ngài và tượng Ngài; đặc biệt trong chương trình cứu rổi và giải thoát, xưa nay trong trần thế chẳng ai dứt khoát giúp con người thoát tội và vào thiên đàng , chỉ có Ba Ngôi Đức Chúa Trời thực hiên được mà thôi, các giáo chủ trần gian chỉ ra tội, và dạy khuyên con người tu hành để thoát tội, nhưng không có năng lực để giúp con người bất toàn yếu đuối có khả năng để đạt được điều mình mong muốn; con lạc đà chui qua lổ Kim khó là dường nào, nhưng Chúa có thể đưa con người đầy tội lỗi vào thiên đàng lại dễ hơn! (Mathio 19: 23-26).

Dù Đúc Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng, song Ngài vận hành quyền năng của Ngài có chừng mực hẳn hoi lại không vượt quá những định luật mà Ngài đã tạo ra. Chừng mực đó là gì?

-Không trái định luật: Đức Chúa Trời không làm trái bản chất của cõi thiên nhiên, chẳng phá huỷ định luật trong muôn vật, ví dụ hai gạch song song thì chẳng hề gặp nhau, ánh sáng và bóng tối không hề ở chung…

-Không trái bản tánh Ngài: Đức Chúa Trời rất thánh khiết và Yêu thương, Ngài chẳng có thể làm gì phản lại đức tánh ấy. Do đó Đức Chúa Trời không thể nói dối, phạm tội hay là chết… vì các điều đó chống lại bản tánh của Ngài.

-Lại có kẻ hỏi: Nếu Đức Chúa Trời là Đấng Vô Sở Bất Năng, tại sao Đức Chúa Trời không tiêu diệt tội ác đi? Thưa: Đức Chúa Trời có quyền tiêu diệt tội lỗi đi trong lai thế, chắc sẽ tiêu diệt hẳn, nhưng hiện nay Ngài chưa làm vì khi dựng nên loài người, Ngài cho chúng ta có quyền lựa chọn, nếu Ngài tiêu diệt tội đi thì cũng diệt luôn bản tánh tự do của con người nữa; song điều ấy hẳn cũng trái với bản tánh của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời tự hạn chế sự Toàn năng của Ngài mà không tiêu diệt tội lỗi liền; nhưng đây là thời gian dùng nó để thử nghiệm chúng ta đấy thôi. Sau cùng Ngài mới tuyệt diệt tội lỗi vậy.

Chúng ta vốn bất lực, bất toàn nhưng may thay lại có một Cứu Chúa Toàn năng Toàn quyền, chính vì thế mà chúng ta có thể nói được rằng: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, kể cả việc thắng tội và bước vào thiên đàng.
Mong bạn có Đấng Toàn Năng đang ở với mình như Áp -ram trong lúc thế sự đầy bất an, lo âu nầy.


Cầu nguyện hàng tuần :

1. Cho ngày Truyền Giảng Quí 2, Chúa Nhật 5/6, cho diễn giả: Mục sư Dương Đình Nguyện. Cho tất cả tín hữu sốt sắng làm chứng và mời thân hữu dự truyền giảng.

2. Cho Giáo Hạt Trưởng MS Lê Vĩnh Thạch và Ban Tổ Chức Hội Đồng Giáo Hạt tháng 7 tới đây. Xin Chúa hướng dẫn việc lập kế hoạch, nội dung của Hội Đồng, phần thuộc linh, phần tổ chức, các diễn giả, và bầu cử Giáo Hạt Trưởng và các chức viên Ban Chấp Hành Giáo Hạt.

3. Các giáo sĩ và công tác truyền giáo tại các quốc gia Châu Mỹ La-tin: Argentina, Boliva, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica,  Dominican Republic, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

4. Cho Ban Linh Vụ và Ban Chấp Hành Chấp Sự trong sự giúp đở Hội Thánh để “Hết Lòng Theo Ý Chúa.” Cho kế hoạch phát triển các mục vụ cầu nguyện, học Kinh Thánh, thăm viếng, chứng đạo.

5. Cho các tín hữu và thiếu niên đang học lớp Giáo Lý Căn Bản để nhận thánh lễ Báp Têm tháng 6 tới đây, được lớn lên và vững vàng trong bước đường theo Chúa.

6. Cho các vị đặc trách và các tín hữu dự phần vào các mục vụ trong Hội Thánh: B. Trần C. Thanh (Tiếp Tân), Thầy Lưu Q. Thúc (English Service & Thanh Niên), A. Nguyễn T.T. Hiếu (Thiếu Niên), C. Huỳnh Hà, B. Phạm Q Trực, A. Nguyễn M. Cường, A. Nguyễn T.T. Hiếu (Nhi Đồng Ấu Nhi).

7. Ấu Nhi và Thiếu Nhi: Cho cha mẹ với trách nhiệm nuôi dưỡng tâm linh lẫn thể xác các con cùng các Cô & Thầy giúp các cháu được ơn và sức giúp xây dựng đức tin các cháu từ tuổi thơ ấu, có nền tảng vững chắc trong sự nhận biết Chúa và kính yêu Ngài.

8. Các tôi tớ Chúa và tín hữu cần Chúa thêm sức & chữa lành: MS và Bà Nguyễn V. Ba, MSNC Nguyễn L Hải, MS Dương Đ. Nguyện, C. Ngọc Anh (con B. Kiều Minh), B. Phan T. Đạo, Ô. Lại V. Đừng (thân hữu), C. Đặng T.N. Hương (con ÔB Tài), Cháu John Trương, Ô. Đặng P. Kiều, B. Bùi K. Loan, B. Hoàng Long, ÔB. Dương V. Minh, B. Nguyễn Đ. Nam, B. Châu Tâm, A. Nguyễn Tánh (thân hữu), ÔB. Nguyễn V. Thanh, Cụ Phó Đ. Thanh, Cụ Bà Võ T. Thơm (Bà Bảy), C. Nguyễn Trung (Linh).


Hội Thánh Tin Lành Việt Nam San Diego, California trực thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa kỳ là một tổ chức của những Cơ Đốc Nhân thực hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Jesus để làm rạng danh Đức Chúa Trời và dự phần trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa toàn cầu.

A movement of Great Commission Christians who are glorify God by building Christ’s Church Worldwide.

Mục đích của chúng tôi là biết Chúa Jesus, tôn cao Ngài là Cứu Chúa, Đấng Thánh Hóa, Đấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai cho mỗi cuộc đời của chúng ta.

Our Mission to know Jesus Christ, exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer and Coming King; and complete His Great Commission.

Cám ơn qúi vị và các bạn đã đến thăm trang nhà của chúng tôi để biết được những tin tức, sinh hoạt, và tìm hiểu niềm tin đang theo đuổi của chúng tôi. Nơi đây quí vị và các bạn có thể trao đổi, hợp tác với chúng tôi trong tinh thần mở mang Vương Quốc của Chúa.
Mọi ý kiến liên lạc, xin qúi vị có thể điện thoại, điện thư, vào website hoặc đến với chúng tôi tại:

3991 Centre St, San Diego, CA 92103
Điện thoại: (858) 717-5398
Website: www.tinlanhsd.org
Điện thư: sdvnalliance@yahoo.com