Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam San Diego, California trực thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa kỳ là một tổ chức của những Cơ Đốc Nhân thực hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Jesus để làm rạng danh Đức Chúa Trời và dự phần trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa toàn cầu.

A movement of Great Commission Christians who are glorify God by building Christ’s Church Worldwide.

Mục đích của chúng tôi là biết Chúa Jesus, tôn cao Ngài là Cứu Chúa, Đấng Thánh Hóa, Đấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai cho mỗi cuộc đời của chúng ta.

Our Mission to know Jesus Christ, exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer and Coming King; and complete His Great Commission.

Cám ơn qúi vị và các bạn đã đến thăm trang nhà của chúng tôi để biết được những tin tức, sinh hoạt, và tìm hiểu niềm tin đang theo đuổi của chúng tôi. Nơi đây quí vị và các bạn có thể trao đổi, hợp tác với chúng tôi trong tinh thần mở mang Vương Quốc của Chúa.
Mọi ý kiến liên lạc, xin qúi vị có thể điện thoại, điện thư, vào website hoặc đến với chúng tôi tại:

3991 Centre St, San Diego, CA 92103
Điện thoại: (858) 717-5398
Website: www.tinlanhsd.org
Điện thư: sdvnalliance@yahoo.com


Lá thư đầu tuần :

uất ê díp tô ký 15: 11
“Hỡi Đức Giê-hô-va! Trong vòng các thần, ai giống như Ngài?
Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài,
Đáng sợ, đáng khen,
Hay làm các phép lạ?”

Bạn thân mến,
Mời bạn cùng tôi suy nghĩ đến những bản tánh vĩ đại của Đức Chúa Trời được Thánh Kinh mô tả
mà trong trần gian nầy không thần thánh nào có. Tiếp theo, chúng ta suy gẫm về thuộc tánh (bản tánh) thứ sáu của Đức Chúa Trời đó là Đức Thánh Khiết, nghĩa đen là Đức Chúa Trời là Đấng
Toàn thiện, Toàn mỹ, Công bình, không thiên lệch, chẳng chút ô uế, ác tưởng, tì vít hay sai lầm
nào cả bèn là trong sạch và công nghĩa vô song trái hẳn với sự bất khiết vậy.

Với bản chất Thánh khiết công nghĩa đó, Ngài ghét tội lỗi, đoán xét tội nhân và đòi hỏi tội nhân
nào đến gần Ngài đều phải qua Chúa Cứu Thế Jesus Christ. (Thi 24: 3-4; Giăng 14: 6; Khải
huyền 21: 27). Thì mới được chấp nhận.

Với một Đấng Thánh như vậy Ngài chẳng làm việc gì ác, chẳng đoán xét trái luật, chẳng trừng
phạt cách bất công bao giờ bèn thi hành mọi việc theo lẽ chí công, chí thánh, tức là theo luật
thánh khiết tuyệt đối của Ngài. (Sáng 18: 25; Phục truyền 32: 4). Chúng ta không bao giờ sợ
thiếu sót hay oan ức cả.

Với tiêu chuẩn Chí thánh Chi công của Ngài, theo luật thánh khiết của Ngài thì không có cái gì
của chúng ta hay ra từ chúng ta là xứng đáng cho Ngài cả! Vì tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi
đã hoài thai tôi trong tội lỗi. (Thi 51: 5), việc công đức của tôi, đời sống tu hành của tôi, của lễ
do tôi dâng hiến… tất cả đều bị nhiễm ô uế do tội lỗi tôi gây ra nên Đức Chúa Trời không thể
chấp nhận nếu không có Chúa Jesus Christ bắt chiếc cầu cho tôi (Ha ba cúc 1: 13a; Ê sai 64: 6).
Với tiêu chuẩn nầy bạn không còn có ngỏ ngách nào khác, nghi lễ nào khác, cách hành đạo nào
khác, qui luật răn giới nào khác, để bạn có thể ung dung bước vô thiên đàng để gặp Chúa cả mà
bạn phải làm theo ý Chúa mới được chấp nhận!

Riêng chúng ta là những người đã ở trong Chúa Cứu Thế Jesus rồi thì trước mặt Ngài chúng ta
được kể là dân thánh, được xưng là công bình qua sự hi sinh của Chúa Jesus chết trên Thập tự
giá thay cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta mới được kể, được xưng thôi, chúng ta còn phải trải
nghiệm con đường nên thánh và sinh ra trái công bình cho Chúa (Philip 1: 11; Hêb 12: 11) để
hưởng được sự đáng khen và các phép lạ của Ngài đã hứa.Chúc bạn có những kinh nghiệm mới về tiến trình thánh khiết nầy để bạn có thể nhận được những đặc ân đặc quyền mà Chúa Jesus
Christ đã mang lại cho chúng ta. (Rô ma 8:1).


Cầu nguyện hàng tuần :

1. Cho Giáo Hạt Trưởng MS Lê Vĩnh Thạch và Ban Tổ Chức Hội Đồng Giáo Hạt tháng 7 tới đây. Xin Chúa hướng dẫn việc lập kế hoạch, nội dung của Hội Đồng, phần thuộc linh, phần tổ chức, các diễn giả, và bầu cử Giáo Hạt Trưởng và các chức viên BCH Giáo Hạt.

2.  Cho Truyền Giáo Thế Giới:

Mục sư Hội Trưởng John Stumbo và Hội Đồng Quản Trị (Board of Managers) của Tổng Hội có khải tượng, ơn và sức từ Chúa để điều hành và gởi giáo sĩ truyền giáo hải ngoại nhất là những quốc gia ít hay chưa có Tin Lành cứu rỗi.

Xin Chúa gìn giữ các giáo sĩ và gia đình đang hầu việc Ngài nhất là tại các quốc gia ngăn cấm việc rao giảng Tin Lành.  Xin Chúa ban sức khoẻ, cơ hội làm chứng về Chúa, giúp những người mới tiếp nhận Chúa Giê-xu được lớn lên, vững vàng trong sự hiểu biết Chúa qua lời Ngài, và mạnh dạn chia xẻ sự cứu rỗi của Ngài.

Xin cho chúng ta và con dân Chúa khắp nơi được nhắc nhở và cảm động để dâng hiến rời rộng cho ngân quỹ truyền giáo hầu số giáo sĩ gởi ra nước ngoài được tăng lên.

3. Cho chương trình VBS từ 15-17/7. Cho cháu Cindy Trương (Trưởng Ban tổ chức) & các thanh thiếu niên trong việc chuẩn bị. Cho các nhi đồng ấu nhi học và nghe tiếng phán của Chúa cho các em.

4. Cho Thanh và Thiếu Niên: (a) cho các phu huynh với trách nhiệm làm gương & hướng dẫn con em trong sự kính yêu Chúa, phục vụ Ngài; (b) các chương trình thờ phượng, và sinh hoạt của 2 Ban; (c) cho các bạn đặc trách Thanh Niên: A. Lưu Quốc Thúc; Thiếu Niên: A. Nguyễn Trần Trung Hiếu; (c) cho các thanh thiếu niên được lớn lên và vững vàng trong niềm tin, dâng đời sống mình phục vụ Chúa; (d) cho có một mục sư trẻ giúp các em phát triển trong niềm tin.

5. Việc chứng đạo: Cho thấy đây là trách nhiệm của mỗi tín hữu. Xin Chúa giúp chúng ta quan tâm đến người thân, bạn hữu chưa biết Chúa.  Xin Chúa Thánh Linh ban sự khôn ngoan, nhạy bén, kiên nhẫn và xin Chúa cho có kết quả để khích lệ chúng ta.

6. Các tôi tớ Chúa và tín hữu cần Chúa thêm sức & chữa lành: MS và Bà Nguyễn V. Ba, MSNC Nguyễn L Hải, MS Dương Đ. Nguyện, C. Ngọc Anh (con B. Kiều Minh), B. Phan T. Đạo, Ô. Lại V. Đừng (thân hữu), C. Đặng T.N. Hương (con ÔB Tài), Cháu John Trương, Ô. Đặng P. Kiều, B. Bùi K. Loan, B. Hoàng Long, ÔB. Dương V. Minh, B. Nguyễn Đ. Nam, B. Châu Tâm, A. Nguyễn Tánh (thân hữu), ÔB. Nguyễn V. Thanh, Cụ Phó Đ. Thanh, Cụ Bà Võ T. Thơm (Bà Bảy), C. Nguyễn Trung (Linh).